Koncepcja X

12 stycznia 2014

Koncepcja X Koncepcja X Koncepcja X dotyczy osób, którzy są leniwi i bierni. Pracują po to, aby zaspokoić swoje podstawowe potrzeby. Nie myśli o dążeniu do realizacji swoich marzeń, gdyż nawet ich nie posiada. Osoba o zachowaniu Koncepcji X nie potrafi organizować sobie swojej pracy i obowiązków. Jeśli ktoś mu zada kilka prac, do zrobienia to on zapamięta tylko pierwszą a pozostałe zapomni. Musimy takiej osobie powoli tłumaczyć wszystkie zadania i zachowania jakie powinien okazać. Osoba o zachowaniu koncepcji X nie potrafi podejmować decyzji i określić swojego zachowania. Robi to co mu każą, ktoś musi kierować jego życiem i zachowaniem. Może być tutaj przydatny system karania i nagradzania. Jeśli będzie wiedział, że za odpowiednie zachowanie i pracę będzie nagrodzony to go trochę zmobilizuje, ale nie na długo. Najlepiej, gdy osoba taka ma zapisany regulamin postępowania w różnych sytuacjach. Wtedy dostosowuje się do niego i nie będzie się bał, że może źle postąpić wobec innych. Oczekujemy od takich osób, aby tylko wykonywały dobrze zlecone zadanie, nie musi wymyślać nowych pomysłów.

Kategorie: Psychologia
Tagi: , , ,